POLUARE INDUSTRIALA: Eco-industriile si industriile poluatoare

Ramurile care compun categoria numita eco-industrii sunt sub-reprezentate in Romania, prin comparatie cu media inregistrata in UE, aspect intalnit si in cazul altor noi state membre ale UE. Nu exista inca in Romania, in sistemul statistic national, o monitorizare dedicata acestor ramuri (in realitate, servicii), nici din punctul de vedere al indicatorilor macroeconomici (productie, valoare […]