Gestionarea emiterii sau cumpararii de obligatiuni

Pentru a intelege mecanismul de functionare a obligatiunilor si implicit a celui de inregistrare in contabilitate prezentam in urmatoarele randuri mai multe detalii legate de acestea. In general firmele, pentru a-si dezvolta afacerea, apeleaza la resurse financiare care se pot grupa in trei mari categorii: resurse financiare interne (profitul reinvestit) surse externe pe termen scurt […]

Contabilitatea operatiunilor aferente cesiunii de creante

Cesiunea de creante este operatiunea prin care creditorul (cedent) transmite in mod voluntar, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, dreptul de creanta unei alte persoane (cesionar) care devine astfel creditor in locul sau si va putea incasa de la debitor creanta cedata. Prin cesiunea de creanta, dreptul de creanta al cedentului se transmite cesionarului […]

Cum se reflecta in contabilitate modificarea capitalului social

O problema aparent banala, dar care a dat si da numeroase batai de cap administratorilor si contabililor este aceea a reflectarii in contabilitate a modificarii capitalului social. Acesta este unul din acele subiecte despre care profesionistii domeniului prefera sa vorbeasca putin sau deloc. Pe de o parte, legea lasa loc multor interpretari pro si contra […]

Operatiuni specifice cheltuielilor de protocol

Potrivit punctului 33 din normele de aplicare a Codului fiscal, “baza de calcul la care se aplica cota de 2% o reprezinta diferenta dintre totalul veniturilor si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile, la care se efectueaza ajustarile fiscale. Astfel, din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent si amanat, cheltuielile de protocol, […]