Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune de colectare, inregistrare, organizare, stocare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, dezvaluire catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturare ori combinare, blocare, inclusiv stergere sau distrugere a datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate. Sunt considerate date cu caracter personal: numele si […]

Cum se evita dubla impunere

In contextul evolutiei economice din ultimii ani, se vorbeste tot mai des despre dubla impunere fiscala internationala, atat in discutiile cu partenerii externi, cat si in cele purtate cu organele administratiei fiscale (mai ales cu ocazia derularii unui proces de inspectie fiscala).Ca si notiune, “dubla impunere fiscala internationala” reprezinta supunerea la impozit a aceleiasi materii […]

Prevederile legale privind depunerea situatiilor financiare

Pe fondul tendintei actuale de globalizare a economiilor nationale ce atrage dupa sine cresterea numarului si puterii companiilor transnationale, a pietelor financiare, a capitalizarii bursiere si aparitiei de noi produse financiare, obtinerea si furnizarea unor informatii financiare relevante, credibile, comparabile care sa utilizeze un limbaj contabil comun, in masura sa asigure comunicarea intre toate categoriile […]