Investitii: Administratorii mizeaza pe risc moderat

Incadrarea fondurilor de pensii facultative in categorii de risc se realizeaza de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), care foloseste criterii mult mai conservatoare decat cele uzitate in piata fondurilor mutuale.

Astfel, un fond de pensii facultative cu grad de risc moderat, privit din perspectiva administratorilor de fonduri de investitii, este, de fapt, unul cu grad scazut de risc. Oferta de pe Pilonul III, privita comparativ cu instrumentele de investire la moda, poate parea neatractiva.

Studii ale companiilor de consultanta au relevat ca tinerii sunt mult mai interesati de investitiile imobiliare, de exemplu, decat de un sistem in care ar trebui sa economiseasca o perioada indelungata, la finele careia ar urma sa primeasca beneficiile.

Investitiile administratorilor de fonduri de pensii facultative au fost indreptate, pana acum, spre depozite bancare. Companiile care au reusit sa treaca insa de pragul de un milion lei in active sunt obligate ca, in trei luni, sa inceapa alinierea la portofoliul tinta de investitii, asumat prin prospectul schemei de pensii.

Riscul mediu face piata Pilonului III

Cinci din cele sapte fonduri de pensii facultative, active pe piata, au un profil de risc mediu, conform clasificarii CSSPP. Fondul BCR Prudent, administrat de compania BCR Asigurari de Viata, este incadrat in categoria de risc scazut, in timp ce AZT Vivace, cel de-al doilea fond lansat de Allianz-Tiriac Pensii Private, are un profil de risc ridicat. ING Asigurari de Viata gestioneaza doua fonduri – ING Clasic si ING Optim – ambele cu risc moderat.

Diferenta dintre cele doua produse este data de garantarea contributiei nete, in cazul produsului ING Optim. Cu alte cuvinte, ING va plati participantilor banii economisiti de acestia mai putin comisioanele de administrare, in cazul in care, la finalul perioadei de contribuire, valoarea conturilor s-ar situa sub nivelul sumelor nete. Allianz-Tiriac Pensii Private administreaza, de asemenea, doua fonduri – AZT Moderato si AZT Vivace, dar cu profil de risc diferit. Daca in cazul AZT Vivace, plasamentele fondului vor fi indreptate, in cea mai mare parte, in instrumente financiare cu potential de a aduce randamente mai mari, AZT Moderato mizeaza pe instrumentele cu venit fix, catre care fondul va aloca intre 40% si 90% din active.

Produsul Pensia Mea, al companiei Aviva Asigurari de Viata, va investi intre 30% si 70% din activul gestionat in titluri de stat, iar intre 5% si 20% plasamentele vor fi orientate catre instrumente ale pietei monetare.Produsul Aviva este clasificat, de asemenea, ca avand grad de risc mediu. OTP Strateg, produsul asiguratorului OTP Garancia, parte a grupului ungar OTP, are ca tinta investitionala plasarea unei ponderi de 60% din active in instrumente financiare cu venit fix, iar in conturi curente si depozite – 20%. Singurul fond de pe piata cu un grad de risc scazut este BCR Prudent, al carui administrator va investi 90% din activ in instrumente financiare cu venit fix (minim 70%) si pe piata monetara (maxim 20%).

Titlurile imobiliare,in atentia administratorilorReprezentantii companiilor ING Fond de Pensii si Allianz Tiriac Fond de Pensii, primii doi administratori de pe piata pensiilor private obligatorii (Pilonul II), prezenti si pe segmentul de pensii facultative, declarau la finele anului trecut ca sunt interesati de cresterea pragului de investitii in titluri imobiliare si fonduri mutuale.

Pe Pilonul II sunt active 18 fonduri, dintre care doar produsul gestionat de Generali are un profil de risc ridicat. Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), Mircea Oancea, arata ca, in conditiile in care toti administratorii adopta un profil de risc mediu, exista riscul ca in patru-cinci ani randamentele acestor fonduri sa nu fie satisfacatoare, asa cum s-a intamplat in Ungaria.

“Trebuie sa castigam increderea in sistem, astfel incat administratorii sa foloseasca toate mijloacele investitionale in conditii de risc controlat. Fondurile de pensii trebuie sa aiba in vedere diverse oportunitati de investitii, precum titlurile imobiliare sau private equity”, declara Oancea. Totodata, reprezentantii fondurilor de private equity (fonduri de investitii cu capital de risc) au solicitat extinderea gamei de active unde pot fi plasate sumele din pensii private, inclusiv in fonduri de capital de risc.

 • contributiile nete convertite in unitati de fond
 • drepturile cuvenite in calitate de beneficiar si nerevendicate in termenul general de prescriptie
 • dobanzile si penalitatile de intarziere aferente contributiilor nevirate la termen
 • sumele provenite din investirea resurselor

CHELTUIELI SUPORTATE DE FONDUL DE PENSII FACULTATIVE

 • comisionul de administrare
 • comisionul de depozitare
 • comisioanele de tranzactionare
 • comisioanele bancare
 • taxele de auditare a fondului

Cu toate acestea, marii administratori de fonduri de pensii se simt atrasi mai mult de investitii in titluri imobiliare, decat in private equity.”Nu vad oportuna varianta investitiilor in fonduri private equity, e prematur sa ne gandim la aceasta varianta. Acest tip de investitie nu este compatibil cu un fond activ pe piata pensiilor private obligatorii. Mult mai atractive sunt investitiile in titluri imobiliare si marirea pragului pentru investitii in fonduri mutuale”, a declarat directorul general al ING Fond de Pensii, Radu Vasilescu.

“Fondurile private equity nu sunt un instrument atractiv pentru un fond de pensii din cauza gradului mare de risc al investitiei si a inexistentei unei piete reglementate. Pentru Allianz Tiriac un instrument atractiv pentru investitii sunt, pentru viitor, titlurile imobiliare”, a precizat directorul general al Allianz-Tiriac Pensii Private, Crinu Andanut.

Rolul bancii depozitare

Companiile de administrare a fondurilor de pensii, atat pe segmentul facultativ cat si pe cel obligatoriu, vor primi contributiile participantilor in conturile deschise la bancile depozitare. Practic, banii nu ajung la administratori, ci la bancile depozitare. Potrivit regulilor care guverneaza piata pensiilor private, bancile depozitare vor calcula in fiecare zi valoarea activelor nete ale fondurilor si valoarea unitatilor de fond. In plus, depozitarii au rolul de a certifica realitatea si corectitudinea investitiilor administratorilor.

INSTRUMENTELE PIETEI MONETARE, inclusiv conturile si depozitele in lei,deschise la banci din Romania, – maximum 20% din valoarea totala a activelor unuifond de pensii.

TITLURI DE STAT, emise atat de Ministerul Finantelor cat si de alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European – maxim 70%.

OBLIGATIUNI SI ALTE VALORI MOBILIARE emise de autoritatile administratiei publice locale din Romania sau din statele membre ale Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European – maximum 30%.

ACTIUNI tranzactionate in Romania, in alte state statele membre ale Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European – maximum 50%.

TITLURI DE STAT SI ALTE VALORI MOBILIARE emise de state terte – maximum 15%.

OBLIGATIUNI SI ALTE VALORI MOBILIARE, tranzactionate pe piete reglementate, emise de autoritatile administratiei publice locale din state terte – maximum 10%.

OBLIGATIUNI SI ALTE VALORI MOBILIARE ale organismelor straine neguvernamentale, daca aceste instrumente sunt cotate la bursa si indeplinesc cerintele de rating – celmult 5%.

TITLURI DE PARTICIPARE emise de organisme de plasament colectiv in valori mobiliare din Romania sau din alte tari- nu mai mult de 5%.

Toate ordinele de vanzare si de cumparare ale administratorilor, care sunt companii distincte fata de fondurile de pensii, se transmit bancii depozitare, care poate executa sau poate refuza acest lucru daca se constata ca nu sunt indeplinite regulile de prudentialitate. in cazul in care o tranzactie este prea riscanta, banca depozitara blocheaza operatiunea respectiva si anunta Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii private si administratorul, explicand de ce nu poate realiza ordinul respectiv. CSSPP a avizat ca banci depozitare pentru fondurile Fode pe segmentul facultativ – Pilonul III, cele mai mari banci din Romania – BCR, BRD, ING si Bancpost. Aceste institutii de credit au indeplinit conditia de a avea capitaluri proprii de peste 100 milioane de euro, sunt supravegheate de Banca Nationala si sunt avizate de CSSPP, de Depozitarul Central de pe piata de capital si de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) pentru activitatea de custodie a activelor.

Obligatiile depozitarului:

 • Depozitarea activelor fiecarui fond separat de activele proprii si de ale altor entitati
 • Pastrarea in custodie a activelor financiare tranzactionabile pe piete locale si externe
 • Gestionarea operatiunilor post-tranzactionare
 • Evaluarea activelor si obligatiilor fondului
 • Participantilor unitatile de fond aferente sumelor colectate si se opereaza transferurile intre fonduri
 • Calculeaza numarul unitatilor de fond
 • Verifica transformarea sumelor colectate in unitati de fond si certifica numarul total de unitati de fond

Rentabilitatea fondurilor

Dupa primii doi ani de activitate, adica dupa acumularea unui nivel semnificativ de contributii, CSSPP va calcula trimestrial randamentul fiecarui fond si va realiza o medie a pietei. Fondurile nu vor putea cobori sub un randament minim stabilit de Comisie.

“Intentionam sa stabilim ca nici un fond sa nu poata cobori mai mult de trei-patru puncte procentuale sub randamentul mediu al pietei. O alta varianta ar fi sa nu coboare la mai mult de jumatate din randamentul mediu. Daca vor fi operatori care se vor plasa sub acest randament minim, compania de administrare intra in procedura de supraveghere speciala. Daca intr-o perioada de un an de zile fondul respectiv nu ajunge la randamentul minim se retrage autorizatia companiei de administrare, iar participantii au posibilitatea de a se muta la un alt fond, fara costuri suplimentare”, a explicat presedintele CSSPP, Mircea Oancea.

Modul in care se va calcula nivelul minim de performanta a fondurilor de pensii inca nu a fost stabilit.Potrivit normelor emise de CSSPP, administratorii fondurilor de pensii facultative au obligatia sa anunte, in cel mult zece zile lucratoare de la incheierea unui trimestru, valoarea ratei de rentabilitate a fondului. Totodata, administratorii transmit saptamanal, catre CSSPP, informatii despre participantii la fondul de pensii facultative, precum si situatia activelor si a obligatiilor fondului. Zilnic, se transmit Comisiei informatii despre valoarea activului total, valoarea activului net, valoarea unitara a activului net si numarul de unitati de fond.

In plus, administratorul trebuie sa publice pe pagina proprie de Internet raportarile anuale si semestriale, valoarea ratei de rentabilitate a fondului/fondurilor de pensii facultative, elemente privind valoarea activului total, valoarea activului net, valoarea unitara a activului net si numarul unitatilor de fond, precum si numarul de participanti pentru ultima zi lucratoare a saptamanii incheiate.

In prima zi lucratoare a fiecarei luni, banca depozitara a fiecarui fond va transmite Comisiei, valoarea provizionului tehnic existent. Evaluarea acestuia se va face pe baza acelorasi principii care stau la baza evaluarii activului net al fondului de pensii.

Depozitarul va transmite zilnic CSSPP informatii despre valoarea activului total, valoarea activului net, valoarea unitara a activului net si numarul de unitati de fond.

Performantele din 2007, sub asteptari

La finalul anului trecut, fondul ING Optim inregistra cea mai buna performanta. Valoarea unitara a activului net a fondului a atins 10,68 lei, in crestere cu 6,8% fata de pretul initial al unei unitati de fond, de 10 lei.

La polul opus, se afla fondul OTP Strateg, care a inchis anul la o valoare unitara a activului net de 5,52 lei, in scadere cu peste 4% fata de valoarea initiala a unei unitati de fond. Explicatia este data de faptul ca administratorul ING a ales sa sustina din banii companiei taxa de audit, pana in momentul in care activele celor doua fonduri gestionate vor atinge nivelul de 7 milioane lei, astfel incat valoarea unitara a activului net sa nu fie afectata. In plus, fondul OTP Strateg avea in portofoliu, la data de 28 decembrie 2007, doar 219 participanti, in timp ce la ING Optim contribuiau 4.036 de persoane, iar la ING Clasic erau inscrisi 7.737 de platitori de contributii.

 • comision de administrare
 • penalitati de transfer
 • tarife pentru servicii de informare suplimentare, la cerere

CONSTITUIREA COMISIONULUI DE ADMINISTRARE

 • deducerea unui cuantum din contributiile platite, dar nu mai mult de 5%, cu conditia ca aceasta deducere sa fie realizata inainte de convertirea banilor in unitati de fond
 • deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii facultative, dar nu mai mult de 0,2% pe luna, stabilit prin prospectul schemei de pensii facultative

Dimensiunea unui fond, ca numar de participanti si valoare a contributiilor acestora, are un efect direct asupra valorii unitatii de fond. Si acest lucru se intampla pentru ca, fiecare investitie realizata de catre administrator este comisionata.

In plus, la fondurile de pensii facultative, diferentele sunt date nu doar de comisioanele de administrare ci si de taxele de auditare, comisioanele de tranzactionare si depozitare. Cea mai mare taxa de audit, respectiv 5.000 de euro pe an, este platita de fondul OTP Strateg. Fondul administrat de Aviva (Pensia Mea), precum si cel gestionat de BCR Asigurari de Viata (BCR Prudent) platesc anual, fiecare, o taxa de audit in valoare de 1.000 de euro.

In cazul Aviva, administratorul suporta acest cost pina in momentul in care activul net al fondului atinge valoarea de un milion lei. Compania BCR Asigurari de Viata a decis sa suporte costul taxei de audit pana in momentul in care activul net total al fondului atinge valoarea de 2 milioane euro.

Prospectele schemelor de pensii AZT Moderato si AZT Vivace, fonduri gestionate de Allianz-Tiriac Pensii Private, includ o taxa de audit intre 2.000 si 3.500 euro pe anplus TVA.

Pensia privata va fi impozitata

Toate costurile suportate de participanti vor fi incunante la finalul perioadei de contributie prin impozitarea pensiei private. In timp ce nivelul contributiei a fost stabilit prin lege la maximum 15% din venitul brut lunar, nivelul impozitului pe venit de peste 10, 15 sau 20 de ani nu poate fi estimat.

In plus, este posibil ca entitatea care va efectua plata pensiilor sa fie alta decat administratorul. Legea privind furnizorii de pensii trebuie sa fie emisa in primii trei ani de la intrarea in vigoare a legilor care guverneaza sistemul privat de pensii. Prin urmare, dupa perioada de cotizare, trebuie incheiate noi contracte, de asta data cu furnizorii de pensii. Acestia vor avea ca obiect exclusiv de activitate fie administrarea fondurilor de pensii, calculul si plata pensiilor, fie doar calculul si plata pensiilor private. Este posibil ca mare parte dintre administratorii prezenti pe piata sa fie interesati, atunci cand va fi posibil, de a prelua si sarcina de plata a pensiilor.

PENSIA MEA

Administrator: Aviva Asigurari de Viata

Limita minima a contributiei: 60 lei/luna. Depozitar: BRD – Groupe Societe Generale Auditor: Ernst & Young Assurance Activities SRL . Aviva este al saselea jucator din piata locala de asigurari de viata si este subsidiara celui mai mare operator din industria de asigurari din Marea Britanie.

AZT VIVACE

Administrator: Allianz Tiriac Pensii Private

Limita minima a contributiei: 50 lei/luna

Depozitarul: BRD Groupe Societe Generale Auditorul: S.C. KPMG Audit

AZT MODERATO

Administrator: Allianz-Tiriac Pensii Private

Limita minima a contributiei: 50 lei/luna

Depozitarul: BRD Groupe Societe Generale

Auditorul: S.C. KPMG Audit Allianz-Tiriac este liderul industriei de asigurari din Romania, cu o cota de piata de 17,18% la finele primelor trei trimestre din 2007.

BCR PRUDENT

Administrator: BCR Asigurari de Viata

Limita minima a contributiei: 35 lei/luna

Depozitarul: BRD – Groupe Societe Generale

Auditorul: Ernst & Young BCR Asigurari de Viata, subsidiara a Grupului Banca Comerciala Romana, infiintata in octombrie 2005, si-a adjudecat, la 30 septembrie 2007, pozitia a cincea in clasamentul asiguratorilor de viata din Romania.

ING CLASIC

Administrator: ING Asigurari de Viata. Compania a solicitat CSSPP sa treaca administrarea fondului in sarcina subsidiarei ING Fond de Pensii.

Limita minima a contributiei: 45 lei/luna.

Depozitarul: BRD – Groupe Societe Generale Auditorul: Ernst & Young

ING OPTIM

Administrator: ING Asigurari de Viata.Compania a solicitat CSSPP sa treaca administrarea fondului in sarcina subsidiarei ING

Fond de Pensii.Limita minima a contributiei: 45 lei/luna.

Depozitarul: BRD – Groupe Societe Generale

Auditorul: Ernst & Young ING Asigurari de Viata este lider pe segmentul asigurarilor de viata din Romania, din care detinea controlul a peste 35%, la finele lunii septembrie 2007. Compania este subsidiara ING Groep NV, unul dintre cele mai mari grupuri financiare din lume, cu o experienta de peste 150 de ani in administrarea fondurilor de pensii.

OTP STRATEG

Administrator: OTP Garancia Asigurari

Limita minima a contributiei: 15 lei/luna.

Depozitarul: BRD – Groupe Societe Generale

Auditorul: DeloitteOTP Garancia Asigurari este cea de-a cincea filiala de asigurari a OTP Group, unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Europa Centrala si de Est. Actionarii majoritari sunt OTP Garancia Biztosito ZRT si OTP Bank Romania.