dasaaa

Preturi de transfer

 

Preturi de transfer
30 Octombrie 2007
 

Preturile de transfer au devenit un subiect din ce in ce mai de interes pentru multinationalele cu activitate lucrativa in Romania. Codul romanesc de procedura fiscala prevede pentru contribuabilii care desfasoara tranzactii cu parti afiliate (care sunt definite in Codul Fiscal) obligatia pregatirii unui dosar al preturilor de transfer cu documentatie adecvata si prezentarea acestuia autoritatilor fiscale la cerere. Persoanele care nu indeplinesc aceste cerinte vor plati o amenda care poate varia intre 2.500 RON si 5.000 RON (aprox. 780 EURO si 1.600 EURO).

Scopul dosarului cu documentatie relevanta pentru preturile de transfer este acela de a ilustra cum au fost stabilite preturile de transfer practicate de catre contribuabil in tranzactiile cu persoanele afiliate, si sa demonstreze ca acestea au fost stabilite la un pret de piata in concordanta cu principiul echitatii. Metodele acceptate de Codul Fiscal ce pot fi folosite de catre contribuabili la determinarea preturilor de transfer sunt cele acceptate de liniile directoare OECD privind preturile de transfer. Contribuabilii trebuie sa foloseasca cea mai adecvata metoda din urmatoarele: metoda compararii preturilor, prin care pretul este determinat prin referinta la pretul agreat intr-o tranzactie comparabila intre societati neafiliate in circumstante comparabile; metoda cost plus, prin care pretul de piata se stabileste pe baza costurilor bunurilor sau serviciilor asigurate prin tranzactie, majorate cu marja de profit corespunzatoare; metoda pretului de revanzare, prin care pretul de revanzare obtinut de un revanzator asociat de la un cumparator independent este diminuat cu o marja de profit corespunzatoare; orice alta metoda prevazuta in liniile directoare OECD.

Detalii sunt prevazute de Normele de aplicare ale Codului Fiscal cu privire la metoda impartirii profitului si metoda marjei nete. Normele de aplicare ale Codului Fiscal prevad o descriere detaliata a acestor metode precum si cateva conditii specifice conform carora trebuie aleasa cea mai adecvata metoda din cele de mai sus. Codul de Procedura Fiscala permite contribuabililor care desfasoara tranzactii cu parti afiliate sa se adreseze autoritatilor fiscale pentru a obtine un acord de preturi in avans (APA). Un APA este un acord stabilit intre un contribuabili si administratia fiscala pentru un numar fix de ani care specifica metodele de determinare a preturilor de transfer pentru tranzactiile viitoare dintre societati afiliate.

Procedura include detalii referitoare la documentatia ce trebuie depusa pentru a obtine un acord de preturi in avans precum documentele referitoare la tranzactii desfasurate cu parti afiliate, propunere referitoare la metoda de calculare a preturilor de transfer care va fi folosita, descrierea generala a activitatilor de grup, descrierea metodologiei preturilor de transfer propusa si criteriile de selectie, prezentarea informatiilor referitoare la tranzactiile comparabile atat straine cat si interne, prezumtii critice ce pot afecta preturile de transferaferente tranzactiei, etc. Onorariul ce va fi perceput pentru eliberarea acordului de pret in avans a fost stabilit intre 10.000 euro si 20.000 euro iar onorariul pentru amendamente ale unui acord de pret in avans deja eliberat, a fost stabilit intre 6.000 euro si 15.000 euro.

Sursa: KPMG